Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
44
van mij zijn; — maar ik mag zoo gaarne eens
zien, hoe men dezelfde zaak op verschillende wij-
zen kan behandelen. Mij dunkt, dat dit zoo göed
is, om bedreven te worden in het briefschrijven,
en om in te zien, dat copijëren van formulier-
boeken nergens toe dient, dan om schade te ge-
ven. Hoe meer ik mij hierin oefen, zooveel te
beter zie ik dat in. Ik twijfel niet, of gij zult
dit met mij eens zijn.
Als altijd ben ik
uw toegenegene vriend,
C.
Amsterdam, 5 April, 1862.
Lieve Speelgenoot!
Aanstaanden Zondag na den middag ben ik voor-
nemens, eene wandeling naar het naburig dorp
N. te doen. Gaarne deed ik dit in uw gezelschap.
En omdat ik weet, dat gij wel veel van zoodanig
uitstapje houdt, zoo meen ik u daartoe te mogen
uitnoodigen.
In hoop, dat gij dit zult aannemen, noem ik mij
uw' ließebbenden speelgenoot,
X.
Amsterdam, 5 April, 1862.
Waarde Speelmakker!
Met groot genoegen hoop ik aan uwe uitnoo-
diging te voldoen.