Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
hem tevens, dat hij het niet moet wagen, zoo hij
zich niet volkomen wel bevindt: want dat ziek op
reis zijn zeer moeijelijk valt.
Wanneer wij allen deze opgaven bewerkt heb-
ben, en de onderwijzer die heeft nagezien, dan
zal ik er u inzage van laten nemen. Gij kunt die
bij gelegenheid aan mij terug zenden. Dan behoef
ik niet zoo veel af te schrijven. En maakt gij die
taak ook af, dan ben ik begeerig, er tevens mede
bekend te worden.
Zoodanige briefwisseling, welke onderscheiden
antwoorden en wederzijdsche berigten ten gevolge
heeft, even als de boven aangewezen taak, noemt
men, zoo als mijn onderwijzer zeide, ook wel
eene correspondentie. Gij correspondeert dus thans
over het brievenschrijven met
uwen toegenegen' vriend,
C.
Amsterdam, 15 Febr., 1862.
Geachte Vriend!
Nadat ik mijne taak, volgens berigt in mijnen
vorigen, afgewerkt heb en mijn ónderwijzer die
opgaven beoordeeld heeft, zend ik u die overeen-
komstig mijne belofte over. Gij kunt die nu lezen,
en dan terug zenden, wanneer het u voegt.
Hebt gij ook lust en tyd gehad, om dit werk
af te maken, dan wil ik het gaarne eens zien, —
niet om het te beöordeelen; — dat zou vermetel