Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Dewijl gij het gaarne ziet, zoo zend ik u hier-
nevens eenige andere opgaven tot brieven, die wij
van onzen ónderwijzer hebben ontvangen, om die
verder uit te werken. Dat is eene taak voor huis-
selijk werk, waartoe wij twee weken tijd hebben.
Zijn die brieven gereed en nagezien, dan zal ik
er u afschrift van toezenden.
Die opgaven zijn deze:
1. Verzoek uwen speelgenoot, om e. k. Zondag
namiddag met u eene wandeling te doen naar het
naburig dorp N.
2. Hij antwoordt u, dit te zullen doen, zoo
het weder gunstig is.
3. Hij weigert dat, omdat hij de derdedaagsche
koorts een paar malen heeft gehad, en vreest die
op dien dag weder te zullen krijgen. Hij betuigt
zijn leedwezen daarover, en vraagt of het ook
eene week kan uitgesteld worden.
4. Berigt hem, dat het niet kan uitgesteld
worden, omdat gij er tevens eene boodschap voor
uwen vader zoudt doen, waarmede niet kan ge-
wacht worden.
5. Hij zendt nader berigt, dat hij een middel
heeft ingenomen, om de koorts te stuiten, — dat
die gewoonlijk 's morgens te 8 ure begint, en zoo
hij tot 12 ure vrij mögt blijven, zal hij de voor-
gestelde wandeling mede doen; anders nog in den
voormiddag , nader berigt.
6. Meld hem uwe blijdschap daarover; wensch
hem toe, dat de koörts wegblijve; maar waarschuw