Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
Mijn vader heeft het mij verboden. Hij heeft
ontdekt, dat gij een vloeker zijt, en vreest, dat
ik van u die gruwelijke ondeugd zal leeren.
Dat het een groot kwaad is, dit toont God in
de tien geboden, waar Hij zegt, den vloeker altijd
te zullen straffen.
Als men u telkens riep, zonder u te bedoelen,
zoudt gij dat niet zeer kwalijk nemen? Maar is
het dan niet oneindig erger, den Hoogen God
zoo te durven beleedigen? Is dat ontzag en eer-
bied? En welk genot geeft dat kwaad? Volstrekt
niets. Er zijn geene redenen, om er begeerig naar
te zijn. 'tis eene groote dwaasheid.
Leg het dus af, lieve makker! Dan hoop ik
van vader vrijheid te bekomen, om als voorheen
met u om te gaan.
Dit wenscht en hoopt
uw toegenegene speelgenoot,
A.
Den Jongen Heer A;
adres: den WelEd. Heer B,
Notaris te
Utrecht.
Amsterdam, 28 Januarij, 1862.
Waarde Vriend!
Met groot genoegen las ik uwe laatste mij toe-
gezonden letteren.
Op uwen arbeid heb ik geene aanmerkingen.