Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
rigtea, dat mijn vader mij verboden heeft, langer
met u te verkeeren.
Hij heeft ontdekt, dat gij u dikwerf aan vloeken
schuldig maakt, en hij vreest, dat ik dit ongemerkt
van u zou leeren.
Dit spijt mij zeer: want ik houd veel van u;
maar ik kan mijn' vader toch geen ongelijk geven.
Als gij u goed bedenkt, dan moet gij toestemmen,
dat vloeken een groot kwaad is. Zoo men u
telkens riep, zonder u noodig te hebben, zoudt
gij dan niet boos worden? Nog oneindig minder
past het, dat jegens God te doen, aan wien wij
het hoogste ontzag, den diepsten eerbied schuldig
zijn.
God heeft het ook streng verboden, en er bij
gevoegd, dat hij den vloeker niet onschuldig zal
houden, zooals gij in de tien geboden kunt lezen.
Daartoe had de wyze God wel redenen: want
tot ander kwaad worden wy wel eens verleid,
omdat wij er nut of genoegen van meenen te
hebben. Maar welk genot geeft het vloeken?
Immers, volstrekt niets, 'tis dus ook eene dwaze
zonde.
Als gij dit inziet en gevóelt, dan twijfel ik niet,
of gij zult die verkeerdheid geheel afleggen. En
dan hoop ik van mijnen vader verlof te bekomen,
om op nieuw te worden
uw liefhebbende speelgenoot,
C.