Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
V O O R B E R I G T.
In een land, waar het schoolwezen goed is, moet
geen formulierboek, gel§k dat van Claudius, noodig
zijn, om daaruit te copijëren, en dus met valsche
vederen te pronken. Elk moet daar zelf zgne ge-
dachten schriftelijk weten uit te drukken.
Gaan de leerlingen getrouw en langdurig genoeg
ter school, dan zullen Neérlands Ondericyzers ge-
wis gaarne de taak op zich nemen, om daarvoor
te zorgen. Verzuimt hel kind dat onderwijs te veel,
dan mag men het den onderwijzer niet wijten, zoo
het later zich met een formulierboek alzoo moet be-
helpen. Maar dan is zoodanige leerling toch te
beklagen: want die brieven bevatten niet zijne ge-
dachten en woorden {*]. Daaruit zal men hem niet
leer en kennen, — hem er niet uit verstaan. Uier toe
zullen zij te weinig of te veel bevatten, en dus loe-
der zijdsche misleiding en teleurstelling veroorzaken.
Dit werkje gebruike men als lees- en handboek
voor de middelste of hoogste klasse ter school;
maar men voege er vooral opgaven en oefeningen
bij, zoo als die er in zyn aangewezen.
(•) TVij hebben dil ook aangetoond in onze Niemrjaars-,
jarings- en andere gelegenheidtbriecen en Gedichtjes veor de Jeund,
bij S. IIoi'TSMA, Ie Harlingen.