Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
Zoo ver ik kan en mag oordeelen, doet gij het
even goed, als mijne schoolmakkers en ik, die er
opzettelijk onderrigt in ontvangen.
Dit moedigt mij aan, om gaarne aan nw verlangen
te voldoen, en u telkens met onze verdere oefe-
ningen bekend te maken.
Wij zijn nu begonnen met brieven van kinders
aan kinderen: want dat rekende onze onderwijzer
voor ons het natuurlijkste en gemakkelijkste.
Daartoe gaf hij ons het volgende op: schrijft
aan uwen speelmakker, dat gij op bevel van uwen
vader, niet meer met hem moogt omgaan, — dewijl
deze ontdekt heeft, dat hij zich aan vloeken schuldig
maakt, — en hij vreest, dat gij dit gruwelijk
kwaad van hem zult leeren. Brengt hem onder
het oog, höe dwaas en zondig het vloeken is.
Betuigt hem, dat het u spijt, omdat gij hem bemint;
en belooft hem, zoo hij zich geheel verbetert, dat
gij dan verlof hoopt te bekomen, om weder, als
voorheen, met hem te mogen verkeeren.
Dien brief hebben wij gemaakt, en opdat gij er
iets van zien moogt, zend ik den mijnen hiernevens.
Als altijd noem ik mij
uw' toegenegen' vriend,
C.
Amsterdam, 20 Januarij, 1862.
Lieve Speelgenoot!
Met treurigheid vat ik de pen op, öm u te be-