Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
Utrecht, den , 1862.
Zeer Geliefde Moeder!
Geen gewigtiger feestdag vier ik ooit, dan uw
verjaardag , omdat gij mij zoo boven alles op deze
wereld waard zijt. Geene woorden zijn in staat»
te verklaren, hoe lief ik u heb, en hoeveel dank
ik u verschuldigd ben.
Zou ik u dus niet regt hartelijk geluk wenschen
op dezen blijden dag? Menigmalen keere die terug,
opdat ik mij voortdurend in uwe liefdezorg moge ver-
heugen. Dat geve God, van wien ik zulks vurig bid.
Daarbij make Hij uw levenspad in ruime mate
voorspoedig en genoegelijk, behoed voor ziekte
en ramp.
Door mijn gedrag hoop ik u dagelijks meer te
verheugen, nimmer te bedroeven, opdat ik zoo
met u moge rijpen voor den Hemel, en de dood
ons slechts kort kan scheiden: want dan wordt
gij eens voor eeuwig hereenigd met
uwen liefhebbenden zoon,
A.
Den Jongen Heer A;
adres: den WelEd. Heer B,
Notaris te Dtrecht
Amsterdam, 20 Januarij, 1862,
Waarde Triend!
Het strekt mij tot een bijzonder genoegen, dat
gij zoo wèl slaagt in het stellen van brieven.