Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
Den Jongen Heer C;
adres: den Heer D ,
Logementhouder te
Amsterdam.
Utrecht, 12Januarij, 1862.
Geachte Vriend!
Met belangstelling heb ik al de van ü ontvangen
brieven gelezen en herlezen. Inzonderheid was
dit het geval met uwen laatsten en de daarbij
gevoegde twee voorbeelden.
Omtrent die nieuwjaarswenschen was ik reeds
voornemens, die bij gelegenheid te bezigen door
afschrift er van te nemen. Ik had er geen erg in,,
dat zulks verkeerd zou zijn. Nu begrijp ik het:
beter, en vind dien raad uitmuntend.
Daarom heb ik beproefd, naar aanleiding der-
opgegeven punten, ook zelf eenen soortgelijken)
brief te vervaardigen.
Da.irvan zend ik hiernevens een afschrift over,,
opdat gij dien zoudt beöordeelen, en mij uwe'
meening daarover kondet berigten.
Onder hartelijke dankbetuiging voor de moeite,,
die gij in dit opzigt reeds voor mij hebt genomen,,
beveel ik mij zeer aan, om met het overige telkenss
verder bekend te wórden.
Met alle achting noem ik mij
uwen toegenegen' vriendr
A.