Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
N., den , 1862.
Lieve Moeder!
Gij, die mij, meer dan u zeiven, lief hebt, en
dit zoo dikwerf toont, zijt mij boven alles hier op
aarde dierbaar, en verdient mijne grootste weder-
liefde en dankbaarheid.
Zou ik dan niet uw verjaringsfeest den blijdsten
dag mijns levens noemen? Op dat feest weet ik
naauwelijks woorden te vinden, om u zooveel
geluk toe te wenschen, als mijn hart van God
voör u smeekt.
Nog menigmalen doe Hij mij dit feest dankbaar
vieren: want vergelijk ik mij bij kinderen, die
hunne moeder missen, o! dan gevoel ik mijn ge-
luk regt levendig.
God vergelde u reeds hier ruim het goede, dat
gij aan mij doet, geve u gezondheid en voorspoed,
behoede u voor onheilen en verdriet.
Eens vergelde Hij u met eeuwig loon in zijnen
zaligen Hemel.
Door dankbare deugd wensch ook ik uw geluk
en genoegen te vermeerderen, opdat ik mag hopen,
u daar eens voor eeuwig weder te vinden.
Niet alleen heden, maar altijd wenscht en bidt
dit
riw u leederminnende zoon,
N.