Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
Beproef nu zelf ook eens, hoe het u wil gelukken.
Met achting ben ik
uw toegenegen vriend,
C.
N., den , 1862.
Dierbare Moeder!
Geene woorden zijn in staat, uit te drukken,
hoe lief ik u heb, omdat gij mij zoo teeder be-
mint, en dit dagelijks zoo duidelijk toont.
Geen feestdag kan mij meer verblijden, dan uw
verjaardag, waarom ik U dus ook schriftelijk feli-
citeer, opdat gij kunt lezen en herlezen, zoo dik-
wijls gij wilt, wat mijn hart gevoelt.
Den goeden God dank ik, dat ik u nog bezit,
terwijl vele andere kinderen schreijend bij het
graf hunner moeders moesten staan.
Mijne voornaamste bede is, dat de Hemelvader
u nog lang voor mij in het leven moge sparen.
Hij verblijde u zooveel mogelijk met zijne wel-
daden , en behoede u voor alles, wat uw geluk
zou kunnen benadeelen.
Door mijn gedrag hoop ik altijd uw genoegen te
vergrooten, en u nimmer reden tot klagen te geven.
Bij het toch eens te wachten einde van uw leven,
schenke God u, om Jezus wil, den zaligen Hemel,
cn vereenige u daar eens voor eeuwig met
uwen dankbaren zoon,
N. N.