Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
ons niet gegeven, 't Zijn slechts voorbeelden, om
te doen zien, hoe en wat men moet schrijven. Wil
men iets veranderen, weglaten of bijvoegen, dat
kan en mag vrij gedaan worden, naar mate de
omstandigheden dit vorderen.
Doet men dit, dan is het niet zoo moeijelijk,
als het schijnt, om zelf brieven op te stellen.
Om dat geregeld te doen, kan men de hoofdza-
ken aanteekenen, zoo als die op elkander moeten
volgen. Zoo gij b.v. uwe moeder op haren ver-
jaardag wildet feliciteren, dan kondet gij:
1°. verklaren hoe waard zij u is.
2". uwe blijdschap over haren verjaardag te
kennen geven.
3°. Gód danken voor dat bezit.
4". Hem bidden om langdurig behoud.
5°. Haar geluk en vreugde, vrij van ramp en
ongenoegen toewenschen.
6°. Beloven, om zelf daartoe mede te werken.
7". Haar den Hemel toewenschen.
Naar zoodanige opgave heeft men ons dat ter
school ook laten doen. En al werd het niet zoo
fraai als volwassenen het kunnen maken, het werd
toch goed volgens getuigenis van onzen onderwijzer.
Hij prees het ook, omdat men nu kon zien, dat
het kindertaal was.
Mijne schoolkameraden en ik, hadden het zeer
ongelijk, maar toch allen goed: want men kan
dezelfde zaak zoo verschillend uitdrukken.
Gij ontvangt hierbij een paar dier brieven, om
u er mede bekend Ie maken. 3