Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
volgende jaren, ruim door God gezegend, terwijl
Hij u bescherme voor al, wat uw wezenlgk geluk
kon schaden.
Door getrouw dienstbetoon en erkentelijkheid
hoop ook ik aan uw genoegen mede te werken.
Bij den eindpaal dezes aanzijns, zij, om Jezus
wil, de zalige Hemelvreugde uw eeuwig deel.
Met alle hoogachting wordt u dit toegewenscht
door
f uwen dienstwilligen dienaar,
\ uwe dienstwillige dienares,
N. N.
Den Jongen Heer A;
adres: den WelEd. Beer B,
Notaris te
Utrecht.
Amsterdam, TJanuarij, 1862.
Waarde Vriend!
De toegezonden voorbeelden van gelukwensching
by het begin des jaars hebt gij gewis reeds gele-
zen. Nog meer zoodanige voorbeelden vindt gij
in de Nieuwjaars-, Verjarings- en andere Gelegen-
heidsbrieven, enz., die ik u onlangs heb toege-
zonden.
Reken intusschen niet, dat gij die moet bezigen,
om ze onveranderd af te schrijven. Daartoe zijn die
{•) titgegeven bfl S. Houtsma, Ie Harlingen.