Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
N...... 1 Januarij, 1862.
Geliefde Grootouders!
Wat men het langst heeft bezeten, is ons meestal
het dierbaarst. Daarom verheug ik mij zeer, dat
God u, in gezegenden ouderdom, ook dit jaar
liet beleven, en ik u bij die gelegenheid kan fe-
liciteren.
Nog lang spare God u voor ons. Hij behoede
u voor de gebreken en zwakheden des ouderdoms
en voor al, wat uw waar geluk zou verstoren.
Ruim doe Hij u zijnen zegen ondervinden, opdat
uw levensavond kalm daarhenen vliete.
Naar mijn gering vermogen wensch ik ook alles
aan te wenden, om uw genoegen te vergrooten.
Bij het toch eens te verwachten einde van dit
leven, toeve u, om Jezus wil, de ongestoorde
zaligheid in den Hemel, het oord onzer bestem-
ming, waar alle braven op eeuwige hereeniging
mogen hopen.
Dat zij öok eenmaal het lot van
ƒ uwen liefhebbenden kleinzoon,
[ uwe liefhebbende kleindochter,
N. N.
N...... 1 Januarij 1862.
Geliefde Broeder!
Zoo naauw vereenigd door den band des bloeds,
en nog meer door echte broederliefde, ontvangt
gij heden een mijner voornaamste zegenbeden.