Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
eeuwig in den Hemel, waar u eens wenscht we-
der te vinden
)uiD liefhebbende zoon,
uwe liefhebbende dochter,
N. N.
N...... iJanuarij, 1862.
Zeer Geliefde Oom en Tante!
Naast mijne ouders gevoel ik voor u zooveel
liefde en achting, dat ik niet kan nalaten, u op
dezen dag mijne welmeenende zegenwenschen aan
te bieden.
Meer dan vorige jaren zij het ingetredene voor
u eene rijke bron van blijdschap en geluk. Nog
vele even genoegelijke jaarkringen late God daar-
op voor u volgen, opdat ik mij tevens in uw
bezit lang moge verheugen.
Hij behoede u zoo veel mogelijk vóór al, wat
uw waar geluk zou verminderen.
Van mijnen kant wil ik er gaarne toe mede-
werken, om uwe vreugde te vergrooten. Daar-
door hoop ik tetoonen, hoe dit alles u geenszins
uit gewoonte wordt toegewenscht door
f uwen, u minnenden neef,
I uwe, u minnende nicht,
N. N.