Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wij hebben, ten gebruike voor nieuwjaarswen-
schen, eenige voorbeelden van onzen onderwijzer
ontvangen, tevens ter bevordering dezer oefenin-
gen. Ik zend u die hiernevens over, opdat gij er
evenzeer mede bekend zoudt zijn, als
uw toegenegen vriend,
C.
N......1 Januarij, 1862.
Geliefde Ouders!
ü, die mij naast God het dierbaarst op deze
wereld zijt, wensch ik met den aanvang dezes
jaars van ganscher harte geluk toe.
Terwijl ik God vurig dank voor uw bezit, bid
ik Hem tevens om uw verder behoud, tot in ge-
zegenden ouderdom, opdat ik mij langdurig in
uwe liefdezorg moge verheugen.
Zoo veel voor uw waar geluk voordeelig kan
zijn, schenke Hij u zijne beste zegeningen, en be-
hoede u voor al, wat uw geluk en uwe vreugde
zou kunnen verstoren.
Door dankbare wederliefde en gehoorzaamheid
wensch ik steeds ijverig daartoe mede te werken.
Terwijl gij zoo, onder het blij genot van al
dien zegen, eindelijk den eindpaal uws levens be-
reikt, en rijpt voor uwe ware bestemming, toeve
u dan, om Jezus wil, de hoogste zaligheid voor