Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
Lang spare Hij u voor elkander, terwijl gij onder
het dankbare genot zyner zegeningen rijpt voor
den Hemel.
Onder aanbeveling in uwe vriendschap, ben ik
met alle achting
uw welmeenende vriend,
A.
Den Jongen Heer A;
adres: den WelEd. Heer B,
Notaris te
Utrecht.
Amsterdam, 2Januanj, 1862.
Waarde Vriend l
Mede uit naam mijner ouders dank ik u voor
uwe hartelijke gelukwenschen aan ons gerigt.
Lang doe de Hemelvader u en allen, die u
dierbaar zijn, blijde getuigen zijn van de vervul-
ling uwer beden voor ons geluk.
Hij neme u in zijne bescherming tegen al, wat
uw geluk zou benadeelen, en schenke u in ruime
mate, hetgeen uw tijdelijk en eeuwig welzijn zou
kunnen vergrooten.
Bij den eindpaal uws levens, doe Hij u, om
Jezus wil, deelgenoot worden van eeuwige onge-
stoorde Hemelvreugd.
Wat nu uwe letteren betreft, lieve Vriend! gij
toönt reeds zeer wel te hebben begrepen, hoe
een brief moet ingerigt worden.