Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
medehelpcn. Nog beter is het, na lezing en her-
lezing te beproeven, om die zelf zoo te maken,
en daarna te vergelijken en te beöordeelen. Met
dat doel zullen wij nu eenige voorbeelden ont-
vangen, tevens, om de tot nu toe geleerde regels
daaraan te toetsen.
Ook die voorbeelden zullen u worden toege-
zonden door
uwen welmeenenden vriend,
C.
Den Jongen Heer C;
adres: den Heer D ,
Logementhouder te
Amsterdam.
Utrecht, 1 Januarij, 1862.
Zeer Geachte Vriend!
Nadat ik van ü nu reeds zoo vele brieven tot
onderrigt in het schrijven daarvan ontvangen heb,
zal ik deze gelegenheid eens te baat nemen, om
u te toonen, wat ik er van begrepen en onthou-
den heb.
Uit gevoel van vriendschap reken ik mij verpligt,
U bij den aanvang dezes jaars hartelijk te feliciteren.
Voor u en uwe geliefde ouders, zij dit jaar,
met vele volgende eene rijke bron van waar geluk
en vreugde. Al, wat daaraan voor tijd of eeuwig-
heid hinderlijk zou zijn, blijve door God zooveel
mogelijk geweerd.