Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
hetgeen wij in de laatste les over deze zaak heb-
ben geleerd.
Als altijd noem ik mij
uwen opregten vriend,
C.
Amsterdam, 30 December, 1862.
Geachte Vriend!
In onze naastvorige les, hebben wij ook nog
geleerd, dat een brief geene geleerde verhandeling
mag zijn, waarin het hoofdonderwerp, de verdee-
ling en de slotsom of toepassing vooraf worden
opgegeven, om die vervolgens ordelijk en stuks-
gewijze af te handelen. Dit zou zekere stroefheid
aan den brief geven; — het meer vrije en losse,
ongekunstelde en ongedwongene, de hoofdver-
eischten van eenen goeden briefstijl, zouden
daardoor verloren gaan.
Ofschoon er evenzeer orde en verband in den
brief moet heerschen, dat plan moge bij den
schrijver ontworpen zijn, het moet in den brief
niet bloot liggen. De overgang van het eene
töt het andere deel moet meer ongezocht en na-
tuurlijk, zonder scherpe afscheiding zijn.
Zoodanige ongedwongen stijl komt het meest
met goed spreken overeen. Men moet zich dien
door oefening eigen maken. Het lezen en na-
schrijven van goede voorbeelden kan daartoe veel