Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Amsterdam , 27 December, 1862.
Geachte Vriend!
Sommigen voegen bij de vroeger opgenoemde
soorten van brieven ook nog den koopmansstijl en
andere soorten; doch dit is eigenlijk niet geoor-
loofd, en daai'uit vloeijen zelfs groote gebreken
voort. Op die wijze zou men voor verschillende
standen der maatschappij onderscheiden soorten
van stijl kunnen instellen.
Bedenkt men intusschen, dat elk in zijnen stand
zich zuiver taalkundig, duidelijk en in goeden
stijl moet weten uit te drukken, op de verschillende
wijzen, welke vroeger zijn aangewezen, dan is
het duidelijk, dat men die laatste soorten van
stijl niet noodig heeft.
De gebreken en verbasteringen, welke ook
daardoor in den briefstijl zich opdoen, zijn voor-
namelijk de volgende.
In sommige leest men: verzoeke U, om, — be-
vele mij aan tot, — neme de vrijheid mij, enz., —
in plaats van: ik verzoek U, — ik beveel mij aan, ~
ik neem, enz. Zoo iets strijdt met goede taal en
stijl, en is dus voor elke soort van brieven, in
iederen stand, altijd af te keuren.
Een ander gebrek, in zoogenoemde koopmans-
brieven vooral veel voorkomende, is: hebbende
vernomen, — willende doen, — zullende trachten,
enz. — 't Is altijd een gebrek in den spreek- en