Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
dit immers oóli in acht bij het spreken. Jegens
den droevige spreekt men niet op blijden of
schertsenden toon: maar wel op medelijdende,
ernstige wijze. In andere gevallen neemt men
zoodanig onderscheid zoowel bij schrijven, als bij
spreken in acht. Moet men iemand gelukwenschen,
dan past geen treurige, wel een blijde toon. Bij
sterfberigten en in brieven van rouwbeklag komt
geen vrolijkheid noch boert, wel ernst en treurig
medegevoel of deelneming en vertroosting te pas.
Twee personen zijn er dus, van welke het afhangt,
in welken toon de brief moet gesteld worden. De
schrijver maakt het natuurlijk zoodanig, als met
zijnen toestand het meest overeenkomt. Is het
hem bekend, in welken staat de ontvanger des
bricfs zich bevindt, dan is hij verpligt, ook daarnaar
zich zooveel mogelijk te schikken, al verkeert hij
zelf in eenen regtstreeks anderen toestand. Zoo
hem zulks geheel onbekend is, kan en mag hij
alleen zijnen eigenen toestand volgen.
Het verschil, dat er alzoo in brieven kan en
móet heerschen, noemt men ook wel den toon,
als onderdeel van den stijl.
Later zal dit alles, volgens belofte van onzen
onderwijzer, nader met voorbeelden aangewezen
worden. Vooraf nog iets over den stijl, in eenen
volgenden van
uwen getrouwen vriend,
C.