Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
Volwassenen of bejaarden moeten nog meer
daarop letten: want zij hebben door meerdere
ondervinding geleerd, dit beter te doen. Terwijl
zü jegens vrienden, bekenden en naauwe betrek-
kingen gemeenzaam (fn vertrouwelijk spreken,
houden zij jegens aanzienlijken eerbied, deftigheid,
ontzag enz. in het oog. Brieven aan de laatsten
gerigt, moeten alzoo in meer deftigen stijl geschreven
worden.
Schrijft men aan zijne meerderen, dan moet in
den stijl, zoowel als in den vorm, alles in acht
genomen worden, wat ontzag, onderwerping, ne-
derigheid, enz. aanduidt.
. Wanneer een meerdere tot zijnen mindere den
brief rigt, dan is zulks niet alleen onnoodig, maar
het zou meestal zelfs dwaas zijn, dat te dóen.
In eenen volgenden verneemt gij meer hierover,
zoo als ons ter school beloofd is.
Met achting noem ik mij
meen toegenegen'' vriend,
C.
Amsterdam, 23 December, 1862.
Waarde Vriend!
In den stijl der brieven moet ook nog onder-
scheid heerschen, naarmate der omstandigheden,
waarin men zich bevindt, en van den aard des
onderwerps, waarover men handelt. Men neemt