Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
duidelijk, ordelijk en in goed verband behandele.
Na dezen hoofdregel verneemt gij in eenen vol-
genden daarover meer, volgens belofte van mijnen
onderwijzer.
Ik noem mij als altijd
uwen opregten vriend,
C.
Amsterdam , 20 December, 1862.
Zeer Geilchle Vriend!
Gelijk er verschil in het spreken is, zoo bestaat
er ook onderscheid in het schrijven. Jegens ver-
trouwde vrienden is men meer gemeenzaam, gul
en openhartig in het spreken. Ook ten aanzien
van bloedverwanten en naauwe betrekkingen, han-
delt men op dien toon en op die wijze. Datzelfde
mag het kenmerk zijn van brieven, aan zoodanige
personen gerigt. Dit heet de gemeenzame brievestijl.
Spreken kinderen tot elkander, ook dat gebeurt
ongekunsteld, opregt en openhartig. Zoo m.oeten
derhalve ook hunne brieven zijn.
Rigten ze het woord tot volwassenen, dan zullen
zij jegens ouders, familieleden en vrienden ver-
trouwelijker zijn , dan jegens vreemden. Aanzienlij-
ken zullen zij voorzigtiger en beschroomder toe
spreken. In brieven van kinderen aan deze onder-
scheiden personen moet dan ook zoodanig verschil
zigtbaar zijn.