Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
■welke wijze, en in welke orde, dit doelmatigst
zal zijn. Begon men met het ééne, eer het andere
geheel afgesproken was, — om daarna weder op
het eerste terug te komen of nog iets anders er
tusschen te voegen, — dan zoude het een verward
gesprek worden, waarbij men elkander moeijelijk,
soms zeer verkeerd zou begrijpen.
Gelijk men nu in het spreken moet doen, even-
zeer behoort dat bij het schrijven van brieven te
geschieden. Vooraf overweegt men wat, hoe, in
welke orde men de zaken of denkbeelden zal te
kennen geven. Onduidelijkheid, verwarring, wan-
orde, enz. zijn gebreken, die in geenen brief
mogen gevonden worden, 't Is eigenlijk ook ge-
makkelijker zich daarvoor in het schrijven te
wachten, dan in het spreken: want men heeft
meer tijd van beraad bij het eerste, dan bij het
laatste. Bovendien is dat noodzakelijk: want in
spreken is er gelegenheid, opgemerkte fouten te
herstellen; bij brieven is dat minder het geval:
want men ontdekt die niet altijd; en op het ge-
schrevene wordt naauwer gelet, dan op het ge-
sprokene, dewijl men onderstelt, dat alles na rijp
beraad is nedergesteld, — terwijl men bovendien
gelegenheid tot herlezen heeft, — iets, dat bij
spreken minder het geval is, dewijl alles slechts
eenmaal gehoord wordt.
Hieruit volgt dus, dat men bij brieven zich
moet uitdrukken, als of men spreekt, — dat men
de uitdrukkingen vooraf wel overwege, — alles