Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
Gestr. enz. voor gij en u; — tlians doet men dat
veelal slechts aan het slot des briefs.
Over den inhoud zullen wij in eene volgende
les handelen.
Met alle achting noem ik mij
uwen toegenegenen vriend,
C.
Amsterdam, 15 December 1862.
Beminde Vriend!
Thans zal ik u mededeelen, wat wij verder over
den inhoud der brieven hebben geleerd.
Omtrent den aanhef, het begin of de aanspraak,
waarmede men den brief aanvangt, heb ik u de
plaats aangewezen, en er bij gevoegd, dat die in
overeenstemming met het adres van den brief
moest zijn. Staat er van buiten Wel Edele Heer,
dan is oök de aanspraak alzoo. Even zoo met
vele andere; doch familie- en vriendschaps-betrek-
kingen maken hierop eene uitzondering: want deze
drukt men niet op het adres uit, — wel bij den
aanhef, als: Geachte Vriend! Geliefde ouders!
Beminde Zoon! Waarde Neef! Men schrijft die
met kapitale letters, en iets grooter, terwijl er
een uitroepingsteeken achter komt.
Aan het einde des briefs komt een zoogenoemd
slot, waarin men zijne achting betuigt, zich aan-