Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
Amsterdam, 11 December, 1862.
Lieve Vriend!
Over het adres of opschrift der brieven hebben
wij heden eene les ontvangen, die ik u door de-
zen mededeel.
Het adres schrijft men grootendeels op de be-
nedenste helft des briefs. Eerst komt de naam
met den titel er voor. Die titel kan zijn: Den
Heer, — Den Wel Edelen Heer, — Den Wel Edel
Gestrengen Heer, — Den Wel Eerwaarden Heer, —
Den Edel Achtbaren Heer, — Den Hoog Wel Ge-
boren Heer, — Den Hoog Edel Gestrengen Heer, —
Den Wel Edelen Zeer Geleerden Heer, — enz. Voor
eiken burger in het algemeen bezigt men den Iletr.
Secretarissen, Notarissen enz. heeten Wel Edele
Heeren. Aan regters, regtsgeleerden, bevelhebbers
enz. schrijft men Wel Edel Gestrenge Heer. Leer-
aars van de Godsdienst geeft men den titel van
Wel Eerwaarde Heeren. Burgemeesters, Wethou-
ders, enz. heeten Edel Achtbare Heeren. Adellijken
noemt men Hoog Welgeboren. Staatsambtenaren
van hoogen rang titelt men Hoog Edel Gestrenge
Heeren. Zij, die eenen hoogeren akademischen
graad bezitten, heeten Tf el Edele Zeer Geleerde
Heeren. Die, welke naast den Koning zijn, heeten
Zyne Excellentie. Den Koning noemt men Zijne
Majesteit. De familieleden des Konings worden
getiteld: Zyne of Hare Koninklijke Hoogheid.