Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
van nu af telkens mede, wat wij behandeld heb-
ben. Tevens ontsla ik u van de moeite, op eiken
brief een antwoord te zenden, opdat ik ook daar-
op niet zal behoeven te wachten.
Wij hebben omtrent het uitwendige van brieven
het volgende geleerd.
Omdat men thans veel gebruik maakt van en-
veloppes, vouwt men den brief zoodanig, dat die
zoo juist mogelijk in dien omslag past.
Wil men van zulk een couvert geen gebruik
maken, dan wordt de brief zoo gevouwen, dat
de lengte bijna een en een halven palm en de
breedte iets meer dan een' halven palm bedraagt.
Voor zeer deftige brieven mag de lengte bijna
twee en de breedte bijna één palm zijn.
Dat vouwen kan op verschillende wijzen ge-
schieden; maar het moet altijd zoo plaats hebben,
dat de brief niet kan gebogen en uitgehaald wor-
den, om den inhoud te zien. In dat opzigt zijn
enveloppes beter, dan digtgevouwen brieven.
.Men sluit den brief met ouwels of lak, en
drukt het stempel of wapen van het cachet er
duidelijk op. Dit is noodig, opdat men den brief
niet kan openen en op nieuw sluiten, zonder het
zegel of stempel te verbreken en te schenden.
Over het opschrift of adres der brieven zullen
wij in eene volgende les handelen, en dan ver-
neemt gij zulks van
uwen opregten vriend,
C.