Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
scholen zou zijn, zoo de leerlingen, die er lang-
durig genoeg geweest waren, later zoodanig hulp-
middel behoefden. Van velen moest hij evenwel
verklaren, dat zij te korten tijd de school bezochten.
Deze moesten dan, door nood gedrongen, zich op
die wijze er door redden.
Hij stemde toe, dat de Duitsche, Engelsche en
Fransche brieven, meestal in den koopmansstijl
waren, omdat velen dit, ter voorbereiding tot den
handel, het meest behoefden.
Om tijd voor brieven van allerlei aard te vin-
den, daarin zag hij bezwaar. Hij beloofde mij, er
nog eens over te zullen nadenken, en in dezen te
doen, wat mogelijk was. Intusschen heeft hij mij
aangeraden, uw aanbod niet af te wijzen, maar
er zooveel doenlijk partij van te trekken.
Binnen kort hoop ik het begin daarvan reeds
te zien.
Met achting noem ik mij
uwen welmeenenden vriend,
A.
Amsterdam, 8 December, 1862.
Geliefde Vriend!
Dezen voormiddag zijn wij ter school begonnen
met onze oefeningen in het schrijven en vervaar-
digen van brieven.
Om aan uw verlangen te voldoen, deel ik u