Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scanScanned page
By den Uitgever dezes zj'n wede mn,
de pers gekomen:
VOLKS-NATOüUKUiNDE, voor dé Ijoojste en mid-
delste klasse der Lagere School en voor Huisgezinnen ;
vrä iievolgd naar de leerwijze van Dr. F. E. J. Crüger;
door S. L. Brug. Achtste druk. Pi-ys 30 cent
VOLKS-NATDUllLUKE ÜISTORiE; Eerste vep.votö
op dó Vor.KS-NATüORKDNDR, voor de boogstè ea middei-
slo klasse der Lagere en voortgezet Lagt re Scïiool en vóór
Huisgezinnen; dooF"S. L, Brug. Tweedediitk. Priis40ct.
VOLKS-TECHNOLOGIE of BESCHRIJVING der
KINSTPRODÜKÏEN; Twebdb Vervolg op de VottiS-
Natcdbkünde, voor de hoogste en middelste klasse anr
Lagere, voortgezet Lagere School, voor Industiie-schö-
len eu Hulsgeziimen; door S. L. Brug. Prijs 30 cent.
DE NATöbu. Aanvankelijk Leesboek voor de Lagere
Sch'ïol; door S. h. Utu^. Xevende dru/c. Prgs «ent
VERVOLti óp: DE NAT?JÜR. AaavaoKelök Lees-
boek voor de Lagere School; door S. L. Briig. ^Zesé^
druk. Prijs 12'/2 cent.
N.4.TÜCRLIJKE HISTORIE; Tweede Vervolg op de
Nitcdk. Aanvankelijk Leesboek voor de Lagere School:
door 8. L. Brug. Prijs 20 cent.
EERSTE LEESBOEKJE over DE NATCJÜR, voor do
laagste klasse ter Lagere School en vodr Bewaarscho-
len; door S. L. Brug. Derde irvji. Prijs 10 cent.
VERVOJ.G op het Eerste Leesbofxie over de Na-
Ttm; NATUURLIJKE HISTORIE voor de laagste klas-
se ter "Lagere School en voor ïewaarscfaoleu; door S.
L. Brug. Prijs 13 cent.
ZINSONTLEDING, ia verband tot andere deeton der
ïaal, i'>9r Lagere Scholen; door S. L, Brug.'&ceuL
NiEüWJAARS-, VERJARINGS- en aridere GE-
LBtiENMElDSBRlEVEN en GEDICHTJES voor de
JECGD, in Scholen en Huisgezinnen; door S. L.
Brug. Prijs 30 cent.
BIJDRAGE tot het CATECHETISCH ONDERWIJS
üver deu BIJBEL^; door W. P. Wolters, Pre-likat!
te llarÜUEen Ie Stukje. Prijs '20 cent.
SCHETSEN DIT BK VADERLANDSCim GESCHIE-;
DENIS. Ecii Leesboek "oor de ?f> klasse der Lager
Scholen; door H. Koster, Hoofdooderwijzsr te Har
Hilgen. Prijs 25 cent.
i
m

f
%
s-

I