Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
achter zij« huis in wijk 15 n". 27 te lloogezand, voor
600 gulden, te betalen vóór den 1 Fobr. 18(>2, en vrij
te aanvaarden den 12 Mei van dat jaar. Alle onkosten
komen voor rekening van den kooper.
Schrijf gij nu voor hem dal koopcontract. Gij doet
dat nu op uwe lei; maar als gij in later jaren dit zult
doen, dan moet gij de wet op hot zegelregt nazien, om
te weten, welk gezegeld papier gij tot deze €n andere
geschriften van dien aard moet gebruiken.
29. Maak een aannemingscontract voor den timmer-
man R. P. te Hoorn, die voor den Ilecr V. aldaar eenen
koepel in diens tuin zal afbreken en in volkomen ge-
lijken vorm herbouwen, voor /500,—, zonder dc oude
materialen te gebruiken, onder verpligting om de nieuwe
in soort en kwaliteit daaraan volkomen gelijk tc leve-
ren en te bewerken. Het werk moet op 1 Oclr. van
dit jaar gereed zijn, en voor elke week later kan
ƒ10,— gekort worden. De betaling zal plaats hebben
den 1 Janr, daaraanvolgende.
Wanneer gij nu deze en de vorige opgaven goed be-
werkt, en alles uit dit boek wèl begrepen hebt, jonge
lezers.' dan zult gij in staat zijn, zonder een formulier-
boek, in dc zamenleving bij alle voorkomende gele-
genheden, nut en genoegen hiervan te ondervinden.
Bewaart daarom zorgvuldig dit leerboek, opdat gij het
kunt raadplegen, wanneer u het een of ander mogt
vergelen zijn. Op die wijze kan het levenslang nuttig
voor u en anderen zijn, —en met vreugde zult gij u
de uren herinneren, aan dit leerboek besteed, wan-
neer gij als burgers der zamenleving nog daarvan de
weldadige gevolgen ondervindt.