Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
103
koopman W. W. ontvangen 136 gulden, omdat htj in mijn
huis op den buitenÈant verleden jaar heeft gewoond.
23. Ik S. S., die ais koetsier woon bij den lloogWel-
(ieboren lieer T. T., te 's Gravenhage, heb op den 1
Novr. van dit jaar van hem gekregen 75 gulden voor
een halfjaar loon, dat toen om was.
^L T. G., goud- en zilversmid te Rotterdam belooft
aan II. I., koopman in die stad, te betalen de som van
300 gulden, die hij bekent reeds sedert vier jaar schul-
dig te zijn, en waarvan hij nu, van 1858 den 1 Janr. af,
2 percent intrest zal geven.
Schrijf gij daarvan nu eens eene behoorlijke accepta-
tie, zoo als gij vroeger reeds geleerd hebt.
25. De lieer X. te Leeuwarden moet te Amsterdam
van de Heeren Y. en C®. ontvangen de som van /lOO,-,
waartoe hij op den 5 Mei 1862 eene assignatie zendt
aan den Heer Z. te Utrecht, aan wien hij dat schuldig is.
Wilt gij die assignatie eens voor hem gereed maken,
en er een adviesbrief bijvoegen? Het voorbeeld daar-
toe zult gij toch wel weten te vinden.
26. De veehandelaar L. L. te Groningen heeft te vor-
deren van M. M., vleeschhouwer te Londen, op twee
maanden na den 5 Junij 1862, volgens aan hem gege-
ven last, voor den30 31ei j.L toegezonden vet rundvee,
de som van 875 £ Sterling.
Maak gij dien wissel nu eens voor hem gereed, om
te betalen aan den Heer K. K., kassier te Rotterdam.
27. Schrijf een huurcontract voor den Heer A., die
zijn huis in wijk A n®. 45 voor vier jaar verhuurt aan
B., beide te Arnhem, tegen ^ 200,— 's jaars, in te gaan
den 12 Mei van dit jaar, telkens bij het halve jaar af te
betalen,— alleen door hem te bewonen, eu ook alle
belastingen ten laste van den huurder.
28. K. verkoopt aan A. zijnen boomgaard, gelegeu