Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
linnenkast van 95 gulden. Dat allics heeft hij betaald
twee weken na Nieuwjaar.
19. De trekschipper A. te Delft, moet hebben van
den winkelier B. in die stad, voor een kist met thee
van 5 Mei 1861, 6 stuivers, een brief op dien dag van
2stuivers, — twee dagen later een i)ak van 8 stuivers,
en 3 zakken gort van 5 stuivers ieder, — een week la-
ter nog 2 vaten siroop van 10 stuivers ieder, en 3 brie-
ven van 2 stuivers elk. Den 9 Angs. heb ik voor hem
medegenomen 4 balen rijst van 7 stuivers, en 1 vat
zeep van 9 stuivers, benevens 2 brieven van 2 stuivers
ieder; — en van den 12 October moet ik nog de vracht
hebben van 3 personen, van 8 stuivers ieder.
20. De bakker lï. tc Vlissingen, is schuldig aan den
boer 1. aldaar, voor 1 last en 8 muddc rogge, vau deu
15 Octr. van 't vorig jaar, van 7 gulden de muddc, —
en nog eene maand later 2 last cn 10 mudde tarwe vau
9 gulden de mudde, — benevens anderhalf last garsl
van 210 gulden het last.
De volgende kwitantiën moet gij eens beproeven, in
den meer gewonen vorm over tc brengen, met behoud
van dezelfde zaken, of berekening van 't geen daaraan
ontbreekt. Zoo gij naziet, wat gij er vroeger van ge-
lezen hebt, dan kunt gij het wel op vier wijzen doen.
21. Den 17 Octr. van 't vorig jaar, heb ik N. O., turf-
schipper te Heerenveen, aan den Heer P. P. aldaar,
gebragt 75 ton baggelaar turf, van 18 stuivers de ton,
en daarvoor op den 4 Februarij van dit jaar mijn geld
ontvangen.
22. Voor huishuur van Mei tot Allerheiligen heb
ik meester timmerman N. N., te Amsterdam, van den
(•) Allerheiligen is Novr. Men verhuurt de huizen meestal van
1 of van 12 Mei tot dien tyd in 't volgend jaar, of tot Novr. of
Allerheiligen h'\] 't half jaar.