Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
IG^i. Thuns ontvangt hij van 1). tot antwoord, dat hij
in 'l geheel geene eijeren wil zoeken en uithalen: want
(lal men daardoor oorzaak is van veel kwaad. liij legt
hem uit, hoe er dan te veel rupsen, wormen, ander
ongedierte cn veel onkruid moet komen, waardoor de
boomen, het gras, de vruchten en gewassen benadeeld
worden: want God heeft dat eerste geschapen tot voed-
sel voor dc vogelen, — cu komen die door uitbroedeu
der eijeren er niet, dan moet dat alles ons wel tot last
worden.
16c. Ofschoon C. hem eerst uitlacht, en zegt, dat het
alzoo niets baat of men nestjes weet, - toch besluit hij,
bij ernstiger nadenken, aan D. te schrijven, dat hij ge-
lijk heeft, - dat hij dit vroeger niet zoo had ingezien, —
maar nu voornemens is, het cijerzocken geheel te sta-
ken, en Gods schoonc schepping niet zoo aan onge-
dierte en onkruid over te leveren, tot schade en on-
genoegen van ons zelven en anderen.
Maak gij nu eens dc brieven gereed, welke lot deze
briefwisseling noodig waren.
17. De Apolhecar F. te Rotterdam, moet betalen aan
mij baas schoenmaker in die stad, voor een paar lage
schoenen van den 1 Mei in 't vorig jaar, twee gulden
vijftig cents; een maand later een paar gelapte laarzen
van vijftien stuivers, en nu juist vier maanden geleden,
een paar nieuwe schoenen vau drie gulden vijf stui-
vers. ïe betalen aan ' J. Schoen.
Wilt gij deze en de volgende rekeningen eens ma-
ken, zoo als die behooren tc zijn?
18. De Burgemeester X. te N., is schuldig aan deu
schrijnwerker P. aldaar, voor eene nieuwe secretaire
/75,—, die hij op den 15 Junij 1861 ontvangen heeft,
en (7%— voor een dozijn stoelen van den 2 Jiilij. Ook
nog 12 stoven vau den 4 Augs., van 9 stuivers ieder, en
op denzelfdcn dai^ ecu kabinet van 56 tïuldcn , cn eene