Boekgegevens
Titel: Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Auteur: Brug, Steffen Lambert
Uitgave: Harlingen: S. Houtsma, 1862
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 677 H 58
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204200
Onderwerp: Communicatiewetenschap: schrijven
Trefwoord: Schrijfvaardigheid, Brieven, Formulieren (administratie), Voorbeelden (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nieuw brieveboek, voor leerlingen van 8 tot 13 jaar, of Beknopte handleiding tot het vervaardigen van brieven en andere in de zamenleving voorkomende geschriften
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wat het overige van uwen brief betreft, — het
verhaal van dien kantoorbediende heeft mij ver-
sterkt in mijn voornemen, om geen zoodanig
brieveboek in gebruik te nemen: want ik zie er
uit, dat zulks zelfs zeer schadelijk kan worden,
In afwachting van uw antwoord, ben ik
uw loegenegene vriend,
C,
Utrecht , 5 December, 1862.
Zeer Geachte Vriend!
Uw aanbod om mij telkens bekend te maken
met uwe oefeningen in het schrijven en stellen
van brieven, bevalt mij zeer. Daarom neem ik
hel dankbaar aan, in vol vertrouwen, dat gij mij
alles zult mededeelen. Ik stel mij voor, er veel
nut van te kunnen trekken: want, 't is wel waar,
dat ik in de Fransche en andere vreemde talen
ook brieven zal vertalen, maar elke taal heeft zijn'
eigen stijl en zeer uit een loopende bijzonderheden
en gebruiken. Bovendien zijn het niet zelden al-
leen koopmansbrieven, zoodat men met andere
soorten meest onbekend blijft.
Met mijnen tegenwoordigen onderwijzer heb ik
er ook over gesproken, en hem hoofdzakelijk ge-
zegd, wat wij elkander er over hebben medege-
deeld.
Hij betuigde ook, dat het schande voor onze