Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
4. Van 63 el linnen wordt het vierde gedeelte en 12 el
verkocht; hoe veel blijft er nog over?
5. Eea korenkooper koopt 7,5 last koren tegen 9 gulden
de mud en verkoopt die tegen/9,50 de mud. Hoe veel bedraagt
zijae winst?
C. Zoudt gij ook kunnen berekenen, hoe veel zijne geheelo
ontvangst bedraagt?
7. Iemand betaalt 12 el laken en 5G el linnen met 100 gul-
den. Van welken prijs is 't linnen per el als 't laken 6 gulden
de el kost?
8. Als men 120 ffi suiker met 48 gulden kan betalen:
tegen hoe veel is dat het ffi?
9. Een metselaarsknecht verdient zoo veel guldens en ver-
teert driemaal zoo veel kwartjes als hij dagen werkt; hoe veel
houdt hij in 12 weken over als hij niet verzuimt?
10. Van dat bespaarde geld koopt hij voor een' jas 3 en
een kwart el laken, van 4 gulden de el, en betaalt/1,50
voor voering, terwijl de kleermaker 3 tijksdaalders maakloon
rekent; hoe veel houdt hij van dat bespaarde geld over?
11. Iemand koopt voor een' mantel G el laken van
2 el breedte. Hij wil dien geheel voeren, en gebruikt daartoe
flanel die een half el breed is; hoe veel el heeft hij daartoe
noodig?
12. En hoe veel zal 'die mantel kosten als 't laken 5 en
een kwart en de voering IJ gulden de cl kost; als 't maak-
loon met verschot ƒ 8,50 bedraagt?
13. Een regenbak is 12 kub. ellen groot; als hij 3 el lang
en 2 el breed is, hoe diep is hij dan?
14. D. koopt IG koeijen tegen ƒ116 en verkoopt dietegen
yi24 't stuk; hoe veel heeft hij daarop gewonnen?
15. Hoe veel is dat meer dan 50 rijksdaalders?
16. Een wiukelier heeft 6 vaten olie gekocht tegen/45