Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
18. Hoe veel ffi heeft iemand Ie dragen, die 2 emmers wa-
ter, ieder van 13,5 kub. palm inhouden op 1 palm na gevuld,
opneemt, als iedere emmer zelf 3 ffi weegt?
19. Maar zoudt gij kunnen berekenen, hoê veel hij zou te
dragen hebben, als hij in plaats van water even zoo veel olie
in zijne emmers had, als gij weet, dat 1 kub. palm olie 0,9 ffi
weegt?
20. Hoe veel vaten waterkan een regenbak bevatten, welke
3 el lang, 2 el breed en anderhalve el diep is?
21. Zoo er iü dien regenbak maar 40 vaten water zijn,
hoe veel ruimte is er dan nog over?
22. Hoe groot is een stuk hout, dat eene halve el lang,
breed en hoog is? Welk gedeelte maakt dat uit van eene
kub. el?
23. Zoudt gij mij 't verschil kunnen zeggen tussehen
1 halve kub. el en 1 kub. halve el?
24. Hoe veel kub. halve ellen staan gelijk met 2 halve kub.
ellen?
25. Als men eene halve kub. el en eene kub. halve el heeft:
hoe veel ontbreekt daar nog aan om eene kub. el te hebben?
R.
1. Hoe veel belasting moet iemand per maand betalen, dia
jaarlijks 78, 90, 108, 126, 144 gulden beUalt?
2. Hoe veel kost derdehalf last koren, naar 9 cents de
kop berekend?
3. Drie kinderen moeten 72 centen deelen; zoo menigmaal
jan 3 centen krijgt, ontvangt karel 4 en wilLiM 5 centen,
Hoe veel komt ieder daarvan toe?