Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
4. Hoe awaar zou die balk zijn, :tls 't kout waaruit hij
bestaat, tweemaal zoo ligt is als water?
5. Hoe veel weegt eeu stuk ijzer dat 6 palm lang, 4 palm
breed en 2 palm dik is, als ijzer 8 maal zoo zwaar is als
water?
6. Uit een' bak, die 2,5 kub. el inhoud heeft en vol olie
is, wordt 12 vat 25 kan verkocht, hoe veel olie blijft er nog
in dien bak?
7. Hoe veel is do waarde van de verkoehte en hoeveel die
van de onverkochte olie, berekend tegen / 40 't vat?
8. Hoo veel kub. palm zijn twee duizendste, aeht honderd-
ste, vier tiende deelen van eene kub. el?
9. Een bakje, dat 0,025 kub. el groot is, wordt met gort
gevuld van 4 stuivers de kop; hoe veel geld heeft men daar-
toe noodig?
10. Hoe veel mud tarwe kan men op een' zolder bergen,
die 12 cl lang en 8 el breed is, als de tarwe eene el hoog ligt?
11. Hoe veel ruimte beslaat een steen, die 2 palm lang,
1 palm breed en een halve palm dik is?
12. Hoe veel zulke steenen zou men noodig hebben om
12,5 kub. el ruimte te vullen?
13. Hoe groot is een blokje hout, dat 5 duim lang,
4 duim breed en 2,5 duim hoog is?
14. Hoe veel van die blokjes zou meu noodig hebben cm
eene kub. el hout te hebben?
15. Hoe veel ü? weegt eene kub. el garst als 5 kop S tiï
weegt?
16. Als goud 19 maal zoo zwaar is als water; hoe veel
zal dan een stuk goud wegen, dat 1 palm lang, breed en
hoog is? En hoe veel als 't 2 palm lang, breed en hoog is?
17. Hoe zwaar weegt een eiken balk, die 4 el lang, 5 palm
breed nn S palm dik is, als eikenhout even zwaar is als water?