Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
10. Drie jongens mocteu 120 knikkers deelen, zoodanig, dat
jan er 15 meer krijgt dan willem en willem weêr 15 meer
dan kees; Loc veel moet ieder van die inikkershebben?
11. Iemand heeft ontvangen 16 kisten sigaren van 12 en
van 20 gulden de kist. Hij betaalt in 't'geheel met ƒ 240,
hoe veel kisten heeft hij van iedere soort ontvangen?
12. Een ander heeft 80 mud aardappelen gekocht; 't 7/i6
gedeelte daarvan, betaalt hij met een rijksdaalder de mnd en
do rest koopt hij tegen 3 gulden; hoe veel moet hij in 't ge-
heel betalen?
13. Een winkelier heeft 6 balen koffijboonen gekocht t^en
29 cents 't ffi. Hoe veel moet hij daarvoor betalen, als iedere
baal 110 ffi netto weegt?
14. Deze koffijboonen brandt hij en verliest daardoor | ge-
deelte in gewigt. Als hij deze gebrande koffijboonen verkoopt
a 9 stuivers 't ffi: hoe veel kan hij dan op do partij winnen?
15. Om een' spiegel, die 2,5 el lang en 1,2 el breed is,
wordt een lijst gemaakt van 1,5 palm breedte: hoe lang is de
geheele lijst?
16. Van zekere partij thee wordt het twee vijfde gedeelte
verkocht i y 2 en de rest a /1,50 't ffi. Kunt gij my zeggen
hoe groot die partij is, als zij ƒ 340 opbrengt?
17. Een korenkooper verkoopt het vierde gedeelte van eene
partij rogge tegen ƒ 8 en de rest tegen ƒ 10 de mud, en ont-
vangt in 't geheel / 1900. Hoe groot was die paitij ?
18. A. kan zeker werk afmaken in 8 dagen en B. in 4 da-
gen. In hoe veel dagen zouden zij zamen 't kunnen doen?
19. A. kan zekeren weg afleggen in 5 uren en B.in4uren,
hoe lang zouden zij zamen werk hebben, zoo zij elkander te
gemoet liepen?
20. Twee timmerlieden kunnen zeker werk afmaken in
8 dagen. Als A. alleen 't nu kan doen in 20 dagen; hoe veel