Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
CC.
1. Eene parlij koopwaren is gekocht legen 40 cents 't ffi.
Bereken eens hoe groot die partij is, als men voor 't f ge-
deelte /120 betaald heeft P
2. Hoe veel is 90 X 99; 98 X 98; 75 X 79; 81 X 125?
3. In een' regenbak, die 2^ el lang, 2 cl breed en 2i el
diep is, zijn 60 vaten water; hoe hoog staat het water in
dien bak P
4. Eene som van ƒ 800 wordt betaald met rijksdaalders
cn guldens, tc zamen 500 stuks; hoo veel stukken van iedere
soort heeft men daartoe noodig?
5. Als een korenkooper de mud tarwe verkoopt t«gcn
12 gulden de mud, wint hij ƒ240 op zekere partij; doch ver-
koopt hij de mud a ƒ 10,50, dan verliest hij ƒ 120. Bereken
eens uit hoe veel last de partij bestaat? En hoe veel heeft
hem de mud bij inkoop gekost?
6. A. zet ƒ 500 uit, gedeeltelijk tegen 4 cn gedeeltelijk
tegen 6 pC. 's jaars; zoo hij nu jaarlijks 26 gulden interest
ontvangt: hoe veel heeft hij dan tegen 4 en hoe veel t^en
6 pC. 's jaars uitgezet ?
7. Een boer verkoopt 12 mud koren zoo rogge ak tarwe,
dc rogge tegen 10 en de tarwe tegen 12 gl. de mud. Hij
ontvangt ƒ 128; bereken eens, hoe veel mud ro^e en hoe
veel tarwe hij verkocht heeft?
8. Een wijnkooper mengt 6 vaten wijn van 50 gL met
4 vaten van 60 gl. 't vat. Op hoe veel komt hem dc kan
gemengde wijn?
9. Twee kooplieden milen. A. heeft 1550 ffi tabak van
40 cents cn B. kofBj van 30 ccnts 't ffi. IIoc veel ffi koffij
moet B. voor die partij tabak leveren?