Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
3. Aan res paarden wordt in 20 weken 12,6 mud h»ver
gegeven; bereken eens, hoe veel ieder paard alzoo per dag
krijgt ?
i. C. heeft 12J last paardeboonen van / 8 de mud, welko
hij ruilt tegen haver van/4,50 de mud, doch verlangt i ge-
deelte in geld; hoo veel mud haver ontvangt C. ?
5. Als hij dezen haver verkoopt met een verlies van 4 pC.:
hoe veel ontvangt hij dan voor de mud ? En hoe veel voor
•t geheel?
0. Om een' tuin die 2,5 roede lang en 1,5 roedo breed is.
wordt een schutting gezet ter hoogte van 2i cl, hoe veel zal
deze kosten, als men een' rijksdaalder voor de □ el rekent?
7. Een lakenkooper heeft 25 cl laken verkocht voor 150 gL,
winnende alzoo een dubbeltje op eiken gulden; hoe veel heeft
hem de el bij inkoop gekost?
8. A. heeft 8 last rogge en anderhallinaal zoo veel tarwe
gekocht tegen / 8 de mud rogge en li maal zoo veel de mud
tarwe; hoe veel heeft hij in 't geheel betaald?
9. Onder 10 vaten wijn van /GO 't vat, doet een wijn-
kooper 2 vaten water; op hoe veel komt hem nu de kan ge-
mengde wijn?
10. Een theekooper mengt thee van ƒ 2,50 met thee van
2 gl. 't ffi, nemende 2 ffi van de eerste soort tegen 3 ffi
van do tweede; op hoe veel komt hem 't ffi gemengde thee?
11. Voor hoe veel zal hij 't ffi van deze thee moeten ver-
koopen om 20 pC. te winnen?
12. Een veehandelaar koopt 20 koeijen. Voor de eerste koe
zal hij betalen 10 gulden en voor iedere volgende ƒ 10 meer.
Kunt gij mij zeggen, hoe veel hem 't stuk door elkander kost?
13. Een koopman heeft 2500 ffi koffijboonen gekocht, met
4 pC. tarra en 1 pC. korting voor contante betaling, tegen
30 cent« 't ffi netto; hoe veel moet hij betalen ?