Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
7. Een koopman koopt sigaren tegen / 20 de duizend en
verkoopt ze tegen ƒ 22; hoe veel pC. wiat hij ?
8. Een ander koopt tabak tegen een kwartje en verkoopt
dien tegen 30 cents 't öï; hoe veel pC. wint deze?
9. Een papierkooper heeft ICO riem papier gekocht tegen
/ *t riem. Zoo hij deze partij verkoopt voor /4G8: hoe
veel pc, wiut hij dan?
10. Eene partij rijst wordt gekocht tegen 12 cents 't ffi
en verkocht de 3 ffi voor 40 cents. Als er nu ƒ 12 op ge-
wonnen is: kunt gij mij dan zeggen, hoe groot de partij is?
11. Als men de el laken verkoopt voor ƒ 4,80, dan is er
20 pC. gewonnen; van welken prijs is 't laken bij inkoop
geweest ?
12. Een winkelier heeft razijnen gekocht tegen 30 cents
't ffi. Voor hoeveel zal hij 't ffi moeten verkoopcn, om op
20 ffi zoo veel te winnen, als 4 ffi hem bij inkoop kost?
13. De zeilde heeft suiker gekocht van 40 cents 't tC,
welke hij zód wil verkoopen, dat hij op de 5 ffi cén iD wint;
voor hoe veel moet hij dan het ffi verkoopcn?
14. Iemand heeft wol gekocht tegen/ l,:iO 't ffi, en ver-
koopt die met 20 pC. winst; hoe veel zal hij dus voor
500 ffi ontvangen?
15. E. heeft 8 last haver gekocht tegen / 110 't last,
•welke hij verkoopt met 10 pC. winst; hoe veel ontvangt hij
voor de partij?
10. Een vat tabak wordt gekocht voor /240, en ver-
kocht met 10 pC. winst voor 44 cents 't iü. Bereken daar-
uit, hoe veel 't vat weegt.
17. Een bakker heeft G last rogge gekocht tegen 10 gU
de mud. Daar lüj dadelijk betaalt, kan hij li pC. korten;
met hoe veel kan hij nu voldoen?
18. Twintig balen koffijboonen, ieder van 105 ffi, zyn