Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
't last met één last van ƒ 120. Op hoe veel komt hem de
gemengde haver per mud?
24. Iemand koopt twee stukken laken van denzelfden prijs
per el. 't Eene is 48 en 't andere 52 el lang. Zoo nu 't eene
/18 meer kost dan 't andere: hoe veel kosten dan de twee
stukken zamen?
25. Van eene partij koopwaren wordt eerst | gedeelte en
daarna i gedeelte verkocht, waarna er 240 ffi overblijft; hoe
groot is de geheele partij ?
AA.
1. Als men de el linnen tegen 75 cents verkoopt, wordt
het vijfde deel van den verkoop gewonnen. Hoe veel hebben
5 stukken, ieder van GO el, bij den inkoop gekost?
2. Eenige ellen zijde zijn gekocht tegen ƒ 1,80 en verkocht
tegen /2,20 do cl, waardoor men ƒ 32 gewonnen heeft; hoe
veel ellen waren er?
3. Iemand heeft eijeren gekocht tegen / 1,50 de honderd,
en verkoopt ze tegen 5 voor een dubbeltje. Zeg eens, hoe
veel eijeren hij verkocht heeft, als zijne winst /1,40 bedraagt ?
4. Van eene partij aardappelen, die / 2,50 de mud kosten,
wordt de helft verkocht tegen / 3 de mud en de rest ä / 2,40.
Hoe groot is die partij, als er/25 op gewonnen wordt?
5. Een theekooper heeft IGOO ffi thee gekocht tegen/1,50
't ffi. Door daling in dat artikel is hij genoodzaakt met verlies
te verkoopen, en wel: 't vierde gedeelte ä / 1,20 en de rest
ä / 1,40 't ffi. Hoe veel bedraagt zijn verlies ?
G. D. koopt een paard voor ƒ 200 en verkoopt het voor
/ 240; hoe veel" pC. heeft D. gewonnen ?