Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
13. Vier menschen zouden een werk kunnen afmaken in
12 dagen, zoo zij 10 uren per dag werkten; zij bepalen eehter
maar 8 uren per dag te werken; kunt gij berekenen in hoe
om veel dagen zij ,nu gereed zullen zijn?
14. En hoe veel uren zouden zij dagelijks moeten werken,
zoo zij 't werk in 16 dagen afmaakten?
15. Een boer heeft een stuk lands, 25 roeden lang en
6 roeden breed, met tarwe bezaaid en oogst 2,5 schepel van
de □ roede; zoo hij deze tarwe verkoopt tegen / 480 't last,
hoe veel heeft dit stuk land dan' opgebracht?
16. De opstand der Batavieren tegen de Romeinen had
plaats in 't jaar 60; hoe veel jaren moesten er nog verloopen
eer de boekdrukkunst uitgevonden werd ?
17. Rome werd gebouwd 754 jaar vó6r chkistus en JUs-
salon werd in 1755 door eene aardbeving verwoest; hoe veel
jaren zijn tussehen die twee gebeurtenissen verloopen?
18. Hoe veel jaren zijn er verloopen tussehen de komst van
jTTLlus CAESAK in ous land en den Slag bij Waterho.
19. Negen honderd gulden wordt betaald met rijksdaalders
en guldens, doch men gebruikt van de laatste twee maal zoo
veel als van de eerste, hoe veel stuks heeft men van iedere
soort gebruikt?
20. Een korenkooper heeft 8| last tarwe, welke hij ruilt
tegen haver. Hij stelt de tarwe op ƒ 450 't last en de haver
wordt gezet ƒ 3 de mud; hoe veel mud haver ontvangt hij
voor die tarwe?
21. Een andere koopman heeft suiker, en wel 1200 ffi,
welke hij ruilt tegen rijst. Zoo nu anderhalf ffi suiker ge-
rekend wordt tegen 4 ffi rijst: hoe veel ffi rijst bekomt hij dan?
22. En als de rijst eene waarde heeft van 15 cents 't ffi:
van welken prijs was dan de suiker per ffi ?
23. Een korenkooper mengt 2 last haver van 90 gulden