Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
brengt in 2 jaar en 6 maanden ƒ 500 interest op ; hoe groot
is dat kapitaal ?
17. Iemand koopt een huis; doch zelf geen geld hebbende,
leent hij het tegen 4 pCt. interest 'sjaars. Hoe veel kost hem
dat huis, als hij elk half jaar ƒ 140 interest betaalt?
18- Hoe veel geld zal men op interest moeten zetten tegen
4 pCt. 'sjaars, om daarvan wekelijks 4, — 8, — 10, — 25
gulden interest te ontvangen?
19. Iemand leent ƒ 700 voor den tijd van anderhalfjaar
Zoo hij nu terugbetaalt met ƒ 742, tegen hoe veel pCt. *s jaars.
heeft hij dan geleend ?
20. r. heeft een huis gekocht en verhuurt het voor ƒ 325
in 't jaar. Als hij voor belasling en onderhoud jaarlijks ƒ 85
rekent, trekt hij nog G pCt. 'sjaars van zijn geld. Bereken
hieruit hoe veel hem dat huis gekost heeft.
21. Een ander heeft 5 bunders land gekocht tegen ƒ800
het bunder, en verhuurt dat voor ƒ 200, terwijl hij ƒ 40 be.
lasting moet betalen; hoe veel pCt. 'sjaars trekt die man van
zijn geld?
22. Iemand leent voor 9 maanden zekere som tegen C pCt.
's jaars en betaalt daarvoor / 180 interest; hoe groot is de ge-
leende som?
23. Iemand, die geld uitzet tegen den 2C«", tegen den 25'^»,
tegen den IC^n penning: hoe veel pCt. trekt die?
2i. Als iemand 4000 gl. op interest neemt'tcgen 4 i pCt. 'sjaars
en jaarlijks ƒ 1000 aflost; hoe veel iuterest moet die betalen
tot het geheele kapitaal afgelost is?
25. P. neemt / 0000 op interest. Voor een derde gedeelte
van 't kapitaal zal hij 5 pCt. en voor de rest 4 pCt. interest
sjaars betalen; hoe veel interest moet P, elk half jaar betalen?