Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
4. Hoe veel interest moet men in een jaar betalen van een
kapitaal groot ƒ 3600, tegen pCt. 's jaars?
5. Hoe veel is de jaarlijksche interest van 500, — 900,—
1200, — 750, — 1850 gulden tegen 3, — 4, — 5, — 3i
en 4| pCt gerekend?
6. Iemand leent ƒ 800 voor een half jaar, tegen pCt
interest 'sjaars; hoe veel moet hij bij 't einde van 't half jaar
teruggeven ?
7. Een heer zet een kapitaal uit tegen 4 pCt, 'sjaars en
trekt daarvan jaarlijks 40, — 100, — 70, — 130 gulden in
terest; hoe groot is dat kapitaal?
8. Hoe veel geld zou men op interest moeten zetten tegen
5 pCt. 'sjaars om 'sjaarlijks 25, — 80, — 150, — 12,5, —
47,5 gulden interest te ontvangen?
9. Hoe veel bedraagt de interest van ƒ 2500, uitstaande
tegen 4 pCt. 'sjaars, in 2, — — 5^ jaar?
10. Iemand heeft f 4800 uitgezet voor den tijd van 6 maan-
den, tegen 4 pCt. 'sjaars; hoe veel interest moet hij daarvan
ontvangen?
11. En hoe veel zou daarvan de interest beloopen in 8, —
11 en 7i maand?
12. Een veehandelaar leent van een' heer ƒ 2400 tegen
5 pCt. interest 's jaars. De koopman geeft hem 't geld terug
met ƒ 120 interest; hoe lang heeft hij dat geld gebruikt?
13. En hoe lang had hij 't kunnen gebruiken voor ƒ 60,
voor/ 80, voor./ 105 interest?
14. Een timmerman leent van een' heer f 1200 tegen
5 pet 'sjaars. Hij geeft den heer ƒ 1290 terug; hoe lang heeft
hij 't geld gebruikt?
15. Zeker kapitaal, dat tegen 4 pCt.'sjaars uitstaat,brengt
in een jaar ƒ50 interest op; hoe groot is dat kapitaal?
16. Een ander kapitaal, dat tegen 5 pCt. 'sjaars uitstaat,