Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
aardappelen opgedaJm eh^en berekéixl^ é^r^rfe 28 weken
te kunnen toekomenjBigJA^T S^i^^M^' genoeg hebben
als er 2 personen bijkomen?
9. Een jongen legt ecnige penningen in een driehoek. Op
den eersten rij legt hij er natuurlijk één, op elke volgende rij
één meer, zoodat hij op de laatste rij 12 penningen legt; hoe
veel penningen had hij daartoe noodig?
10. Hoe veel is de som der getallen van één tot 20?
11. Hoe veel is de som der evene getallen tussehen één
en vijfentwintig?
12. En hoe veel de som der onevene getallen tusschen één
en 26?
13. "Wanneer 12 menschen in 8 -dagen ƒ 240 verdienen;
hoe veel zullen dan 25 menschen in 6 dagen verdienen?
14. Zestien arbeiders kunnen eene sloot graven in 8 dagen.
Vddr zij aan 't werk gaan worden 4 van hen ziek; in hoe veel
dagen zullen de overigen nu het werk kunnen afmaken?
15. Als deze sloot 80 ei lang, 3 el breed en lè el diep
is en zij 60 cents voor de kub. el ontvangen: hoe veel hebben
die laatste arbeiders dan ieder daaraan verdiend?
16. Hoe veel is drie maal de helft van derdehalf maal der-
dehalf?
17. "Willem heeft 8 gulden in zyn* spaarpot en zijn broêr
ƒ 12i. Als nu wiLLEii cr wekelijks 7 stuivers bij krijgt en
zijn broêr 4 stuivers: na hoe veel weken zullen zij dan even-
veel in hun' spaarpot hebben?
18. Een groenboer heeft 600 bos wortelen gekocht voor
ƒ 1,50 de 100 bos; hij verkoopt ze tegen 3 voor een' stuiver;
hoe veel heeft hij daaraan gewonnen?
19. Naderhand doet hij betere zaken. Hij kocht 2000
knollen tegen 7^ cent de 25 en verkoopt die tegen 12 cents
de 25. Hoe veel heeft hij daaraan verdiend?