Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
10. Twee kistjes razijnen wegen zamen 253/4 ffl. Als nu
't eene 3Vb ffi zwaarder is dan 't andere: hoe veel weegt dan
elk kistje?
11. En hoe veel kosten zij zamen gerekend tegen 32 cents 't ffi?
12. Hoe veel verdient iemand, in 12 weken, die in 2 dagen
23/5 gl. verdient?
13. Van een balk wordt afgezaagd het 9/i6 gedeelte en
23/4 voet, waarna er nog 143/^ voet overblijft: zoudt gij kun-
nen berekenen, hoe lang die balk was?
14. Van een stuk laken heeft het Vi3 gedeelte en 6 el de '
lengte van 31 el; hoe lang is dat stuk?
15. Hoe veel is het negende deel van de helft van anderhalf
maal anderhalf?
16. Mietje haalt suiker in een' winkel en krijgt 51/4 gl.
mede; hoe veel ffi heeft zij daarvoor kunnen koopen tegen
3/8 gl. 't ffi gerekend?
17. Anderhalf vat azijn wordt afgetapt in fiessehen, die
ieder 2/4 kan inhouden; hoe veel flesschen zal men daartoe
noodig hebben?
18. Hoe veel blokjes, die Vs el lang Vó el breed en even
zoo hoog zijn, zal men noodig hebbfen voor 1 kub. el hout?
19. Een bakker verbakt wekelijks I2J/3 mud tarwe, hoe
veel is dat in een jaar? En hoe veel verdient hij daarop, als
hij 23/4 gulden op de mud wint?
20. Van / 1400 moet iemand anderhalf vierde gedeelte aan
een ander uitkeeren; hoe veel houdt hij zelf over ?
21. Een boekverkooper verkoopt GI/3 riem papier tegen
Vs gulden 't boek; hoe veel moet hij daarvoor ontvangen?
22. Hoe. veel heeft iemand in eene week verdiend, die
51/3 dag gewerkt heeft en dagelijks / I1/4 verdient?
23. Een kaaskooper heeft afgeleverd 48 kazen, ieder van G^/z tt
tegen i/s g^- ^let ffi; hoe veel moet hij daarvoor ontvangen?