Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
24. En hoe groot zou eene boerderij wezen, waarvan 't
Via gedeelte gelijk is aan ITi/a bunder?
35. Zoo men voor 7/8 ® thee ƒ 2,80 betaalt: hoe veel zal
men dan moeten geven voor ffi?
V.
1. Voor eeu Edammer kaasje, dat 31/2 ffi weegt, heeft ie-
mand ƒ 1,40 betaald; hoe veel is dat voor 't ffi?
2. Van zeker stuk linnen is 't derde gedeelte 51/2 el langer
dan 't vierde deel; hoe lang is dat stuk?
3. Hoe veel zal men vooy 8 ffi suiker moeten betalen als
voor 2/3 ffi 25 cents gevraagd wordt?
4. Als gij zeker getal met Vs gedeelte vermindert, bekomt
gij 75 tot rest; welk getal is dat?
5. Het 3/8 gedeelte en 121/2 ffi van zekere baal koopwaren
is gelijk aan de halve baal; hoe zwaar weegt zij ?
G. Een timmerman heeft 5 knechts, die ieder dagelijks
II/4 gl. verdienen; hoe veel moet hij aan al die knechts in
een vierendeeljaars betalen?
7. Van eene schuld, die 28 rijksd. groot was, betaalde
iemand ^/u gedeelte, terwijl hij om de rest te betalen weke-
lijks een' rijksd. zou geven; in hoe veel weken was de schuld
afbetaald?
8. De vader van willem gebruikt iedere week s/s ffi tabak
van gl. 't ffi; hoe veel geld aan tabak besteedt hij in een
jaar?
9. Een stuk laken, dat G el lang en 2^/8 el breed is, wordt
geheel gevoerd met linnen, dat V4 el breed -is; hoe veel el
linnen heeft men daartoe noodig?