Boekgegevens
Titel: Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Deel: Tweede stukje
Auteur: Boeser, A.L.
Uitgave: Amsterdam: A. Hoogenboom, 1855
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: P.B. 61 : 1e dr. (dl. 2)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204190
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding bij het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
22. En hoe veel tD kaas van een kwartje 't ffi zou B. voor
dat meerdere kunnen koopen?
23. Iemand, die wekelijks ^^ gulden voor hutshuur be-
taalt, wil weten, Loe veel dat in een jaar is; kunt gij 'them
zeggen?
24. Eene weldadige vrouw gaf in den winter aan 12 arme
menselien ieder ^/s gulden per week; hoe veel gulden was
dat in 10 weken?
25. Yan een hoop koren wordt eerst i/s , dr.arna 1/4 en
eindelijk een zesde gedeelte verkocht; welk gedeelte van den
hoop blijft er li^en?
u.
1. Hoe menigmaal kan men 3/4 gl. uitgeven van IO1/2 gL?
2. Als 1/8 ® t^^ee 4 st. kost; hoe veel moet men dan
betalen voor 25 ÏD?
3. Als 1/4 el 71/2 stuiver kost: hoe veel moet men dan
betalen voor 75 el?
4. Als men van 32/5 last tarwe 31/4 last verkoopt: hoe
veel mud houdt men dan over?
5. Hoe menigmaal kan men Vs gulden van 12 rijksd.
nitgeven?
e. Als gij het vijfde deel van 30 gl. hebt: welk gedeelte
van 9 gulden bezit gij dan?
7, Van een last is 14 mud verkocht: welk gedeelte is er
nog over?
8. Hoe veel is anderhalf derdepart en twee en een half
vierdepart zamen?
• 9. Voor 2/5 © betaalt iemand een dubbeltje; hoe veel is
dat voor 999 ffi?