Boekgegevens
Titel: Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Auteur: Heijningen Bosch, M. van
Uitgave: Amsterdam: P.R. Otto, ca. 1850 *
53e dr; 1e dr.: Amsterdam, Brave 1806
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 94-109\3)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204175
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Vader Jakob en zijne kindertjes: een schoolboekje
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. VII
btfiist, alle in den fmaak en naar de
vatbaarheid der jeugd in een' klaren ftijl
voorgedragen. Elders heb ik — in een nog
onuitgegeven Schoolboekje — aangewezen,
hoe regtjireeks eene opvoeding, gebouwd op
het beginfel: het kind weet niets, de vader
alles, bij vervolg van tijd opleidt tot liefde,
geloof en vertrouwen op God, deó gem en-
Jchappelijken Vader; en ik twijfel niet, of
alle ouders en onderwijzers der jeugd, een-
maal inziende, hoe eigenaardig uit dat
beginfel dit gevolg moet voortvloeijen, wan-
neer het met de vereisehte overtuiging —
zoodanig ontwikkeld, als men het voor kin-
deren van tien en twaalf jaren ontwikkelen
kan — in het kinderhart als ingeweven
wordt, zullen hun best doen, vooral bij
iet zedelijk onderwijs, dezen, helaas! al
te veel verzuimden hoofdregel ten grondjlag
te leggen^ en telkens naar denzelven terug
te wijzen. De Schrijver der Bijdragen houde
mij